W 2021 roku pojawiła się pierwsza wspólna publikacja dr Henryka Różańskiego i o.Jana Marcelina Pietryji, będąca wynikiem kilkunastoletniej współpracy autorów na gruncie ziołolecznictwa i fitoterapii.

Nosi ona tytuł: „Przewodnik fitoterapeuty. Preparaty ziołowe – zestawy”.

Książka zawiera omówienie 51 preparatów na różne dolegliwości oraz 100 receptur na mieszanki ziołowe, krople i kapsułki. Spośród innych tego typu wydawnictw wyróżnia tę pozycję to, iż zawiera ona także szczegółowe opisy funkcjonowania poszczególnych układów ludzkiego organizmu.

Spis treści:

Przedmowa / 7
Rozdział 1
Układ pokarmowy – Systema digestorium / 15
Rozdział 2
Układ nerwowy – Systema nervosum / 49
Rozdział 3
Narządy płciowe – Organa genitalia / 83
Rozdział 4
Układ naczyniowy, chłonny i serce – Systema vasorum, lymphaticum et cor / 117
Rozdział 5
Układ oddechowy – Systema respiratorium / 139
Rozdział 6
Układ wydalniczy – Systema uropoëtica / 161
Rozdział 7
Układ krwiotwórczy – Systema hemopoëtica / 173
Rozdział 8
Przemiana materii – Metabolismus / 189
Rozdział 9
Układ kostny i stawowy – Systema assae et articulationes / 221
Rozdział 10
Skóra – Integumentum commune (cutis) / 233
Rozdział 11
Układ odpornościowy – Systema immunologica / 247
Rozdział 12
Przeciwnowotworowe – Antitumoral / 271
Indeks roślin i preparatów / 295
Słownik łacińskich pojęć / 302

 

Sprzedaż książki prowadzi sklep Herbarium Św. Franciszka Ojców Franciszkanów w Panewnikach, Katowice (pierwsze wydanie wyprzedane, trwa dodruk).

 

Link do zakupów: https://www.herbarium.katowice.pl/henryk-rozanski-marcelin-jan-pietryja-poradnik-fitoterapeuty-preparaty-ziolowe-zestawy