W dniu 31 marca 2019 r., pomiędzy Polską Izbą Zielarsko-Medyczną oraz Polską Grupą Zielarską sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie o współpracy. Polska Polska Izba Zielarsko-Medyczna jako Izba Gospodarcza jest swego rodzaju samorządem zielarskim. Od ponad 20 lat służy pomocą i integruje środowisko.
Porozumienie ma na celu integrację działań na rzecz jednoczenia i wzmacniania pozycji zielarzy i rynku zielarskiego w Polsce, poprzez podejmowanie wspólnie uzgodnionych inicjatyw. W szczególności dotyczy to cyklicznego organizowania Zielarskich Trendów – Sympozjum i Targów Zielarsko–Fitoterapeutycznych.
© SolEx B2B