Polska Grupa Zielarska otwarta jest na podejmowanie współpracy z podmiotami i organizacjami, których profil i zakres działalności wpisują się w ideę szeroko pojętego działania na rzecz branży zielarskiej w Polsce.

Podstawowe cele i zadania poszczególnych organizacji mogą być bardzo zróżnicowane, począwszy od kształcenia przyszłych zielarzy na studiach stacjonarnych, uzupełniania wykształcenia na studiach podyplomowych i licznych kursach, zrzeszania się, a na organizowaniu sympozjów oraz targów zielarskich skończywszy.

Wspólną cechą tych podmiotów jest ich ścisły i nierozerwalny związek z branżą zielarską i wspieranie jej rozwoju zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi.

Polska Grupa Zielarska od momentu powstania w 2017 r. działa na rzecz integrowania środowiska zielarskiego oraz umacniania branży zielarskiej w Polsce. Do tej pory Polska Grupa Zielarska podpisała umowy o współpracy z dwoma partnerami o istotnym znaczeniu dla branży zielarskiej w Polsce czyli z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie oraz Polską Izbą Zielarsko-Medyczną.

W dniu 31 marca 2019 r., pomiędzy Polską Izbą Zielarsko- Medyczną oraz Polską Grupą Zielarską sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie o współpracy.

W dniu 28.11.2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia (obecnie: Karpacka Państwowa Uczelnia) w Krośnie odbyło się spotkanie, podczas którego została uroczyście podpisana um...

© SolEx B2B