W dniu 28.11.2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia (obecnie: Karpacka Państwowa Uczelnia) w Krośnie odbyło się spotkanie, podczas którego została uroczyście podpisana umowa ramowa o współpracy między obydwoma organizacjami.
Ze strony Szkoły w spotkaniu uczestniczyli: Rektor prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Kanclerz mgr Franciszek Tereszkiewicz oraz prof. dr hab. Iwona Wawer.
Z kolei Polską Grupę Zielarską reprezentowali Robert Słowiński – Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu Magdalena Trzcińska i Małgorzata Gościcka.
Zgodnie z preambułą podpisanej umowy, jej celem jest długoterminowa i wieloaspektowa współpraca między Partnerami w zakresie aktywnego działania na rzecz rozwoju, promowania i umacniania roli polskiego zielarstwa poprzez inicjowanie i realizację różnorodnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-szkoleniowym i marketingowo- promocyjno-biznesowym.
© SolEx B2B